Την Τρίτη η εκλογή του προεδρείου της νέας Δημοτικής Αρχής

Και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Στις 18:00'


error: Content is protected !!