Αλλαγές στον αριθμό αντιδημάρχων. Πόσοι αναλογούν σε κάθε Δήμο της Θεσπρωτίας

Οι νέες αποδοχές δημάρχων - αντιδημάρχων

Στο παρά ένα της ανάληψης των νέων δημοτικών αρχών εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτική εγκύκλιος για τον ορισμό, τον αριθμό και τις αρμοδιότητες αντιδημάρχων.

Η κατάργηση των νομικών προσώπων και άλλες νομοθετικές αλλαγές που υπήρξαν θα δυσχέραιναν το έργο των δημοτικών αρχών ενώ οι αλλαγές στον αριθμό των αντιδημάρχων θα διευκολύνει σε πολλές περιπτώσεις το έργο των δημάρχων.

Οι θέσεις αντιδημάρχων για τους Δήμους της Θεσπρωτίας

  • Στο Δήμο Ηγουμενίτσας μέχρι εννέα.
  • Στο Δήμο Σουλίου μέχρι επτά.
  • Στο Δήμο Φιλιατών μέχρι πέντε.

Δήμαρχοι-αντιδήμαρχοι

Για τις πόλεις κάτω των 20.000 κατοίκων ο μισθός των δημάρχων διαμορφώνεται σε 2.565 ευρώ μεικτά, των αντιδημάρχων σε 1.282 ευρώ και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων σε 538 ευρώ.

In this article

error: Content is protected !!