Πραγματογνωμοσύνη από το ΤΕΕ για το ΒΙΟΠΑΘΕ

Ένα έργο που έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια όμως η Περιφέρεια και ο Δήμος Σουλίου που είναι μέτοχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με επιστροφή χρημάτων 330 χιλιάδων περίπου.

Το ΤΕΕ Ηπείρου αναλαμβάνει να κλείσει μία πολυετή εκκρεμότητα που υπάρχει μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Ανάπτυξης και αφορά το έργο του Βιοτεχνικού Πάρκου Θεσπρωτίας.

Ένα έργο που έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια όμως η Περιφέρεια και ο Δήμος Σουλίου που είναι μέτοχοι βρίσκονται αντιμέτωποι με επιστροφή χρημάτων 330 χιλιάδων περίπου.

Η εκκρεμότητα προκάλεσε το κώλυμα για την εκταμίευση των δόσεων από το ΠΔΕ ετών 2007 και 2008 που οδήγησε στην τραπεζική δανειοδότηση.

Σύμφωνα με την εισήγηση που έγινε στην Οικονομική Επιτροπή, το 2008 προέκυψαν διαφορές μεταξύ των εκθέσεων ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και της τότε κρατικής περιφέρειας οι οποίες έχουν δημιουργήσει εκκρεμείς οικονομικές επιβαρύνσεις για την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Σουλίου που είναι και οι βασικοί μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας.

Μετά από συνεννόηση της Περιφέρειας με το Υπουργείο Ανάπτυξης αποφασίστηκε να αποσαφηνιστεί το ζήτημα με έλεγχο όλων των στοιχείων και του έργου από το ΤΕΕ, το οποίο θα συντάξει και την πραγματογνωμοσύνη. Απομένει λοιπόν αυτό να συμβεί τους επόμενους μήνες.

In this article