Στον Δήμαρχο θα υπάγονται οι οργανικές μονάδες της “Αρωγής” μέχρι τον νέο Ο.Ε.Υ.

Η απόφαση

Στον Δήμαρχο Θανάση Ντάνη θα υπάγονται από σήμερα και μέχρι τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου οι οργανικές μονάδες του Νομικού Προσώπου “Αρωγή”, το οποίο καταργείται με τα υπόλοιπα 513 Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα της χώρας (εκτός απο τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία), βάσει των διατάξεων του νόμου 5056/2023

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, ο Δήμος Σουλίου εκπληρώνει τους σκοπούς της “Αρωγής” και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσαν με τις οργανικές μονάδες της.

Η απόφαση:

Ορίζουμε ότι ο Δήμος Σουλίου εκπληρώνει τους σκοπούς του καταργούμενου ΝΠΔΔ «ΑΡΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ» και εξυπηρετεί τις δραστηριότητες που ασκούσαν με τις οργανικές μονάδες του ανωτέρω καταργούμενου Ν.Π. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουλίου οι οργανικές μονάδες του καταργούμενου Ν.Π. θα υπάγονται στον Δήμαρχο.
Οι οργανικές μονάδες του ανωτέρω καταργούμενου Ν.Π. θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν με την ίδια δομή και στελέχωση όπως ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 και θα συνεργάζονται, όπου απαιτείται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

In this article

error: Content is protected !!