Ο Θανάσης Παππάς απαντά σε άρθρο αναγνώστη για την φωταγώγηση της Γλυκής

Σε επιστολή αναγνώστη προς την paramythia-online.gr με θέμα την φωταγώγηση της Γλυκής, απαντά ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Αχέροντα, κ. Θανάσης Παππάς. Η επιστολή αναφερόταν...

Σε επιστολή αναγνώστη προς την paramythia-online.gr με θέμα την φωταγώγηση της Γλυκής, απαντά ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και πρώην δήμαρχος Αχέροντα, κ. Θανάσης Παππάς. Η επιστολή αναφερόταν στην επιδιόρθωση της φωταγώγησης τμήματος της Γλυκής αφήνοντας αιχμές στο Δήμο Αχέροντα για την μη ολοκλήρωση του έργου.

Ο Θανάσης Παππάς, διευκρινίζει πως το συγκεκριμένο έργο δημοπρατήθηκε το 2006 και εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και από ιδίους πόρους του Δήμου Αχέροντα. Επίσης σημειώνει πως ο Δήμος Αχέροντα προέβηκε σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες για την ηλεκτροδότηση της εν λόγω οδού και η μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση της, είναι αποκλειστικά ευθύνη της Δ.Ε.Η. Αξίζει να σημειωθεί πως τα συνολικά έργα του Δήμου Αχέροντα που αφορούν την Γλυκή, ξεπέρασαν σε προϋπολογισμό της 600.000€

Το όλο κείμενο της απάντησης έχει ως εξής:
 
Με αφορμή πρόσφατη καταχώρηση στην έγκριτη ιστοσελίδα σας, άποψης του υπογράφοντα ως «Αναγνώστης», σχετικά με τον ηλεκτροφωτισμό της οδού που οδηγεί από το ναό του Αγ. Δονάτου Γλυκής προς τις πηγές Αχέροντα, ως Δήμαρχος Αχέροντα κατά την περίοδο 2007-2010, θεωρώ χρέος μου να προβώ στην κατωτέρω διευκρίνιση, για την αποκατάσταση της αλήθειας, την πληρέστερη ενημέρωση των κατοικοδημοτών της Τοπικής Κοινότητας Γλυκής, αλλά και των επισκεπτών της ιστοσελίδα σας:

Ο ηλεκτροφωτισμός της οδού που οδηγεί από το ναό του Αγ. Δονάτου Γλυκής προς τις πηγές Αχέροντα, αποτελούσε μέρος των εργασιών που εντάσσονταν στο έργο «Κατασκευή πεζόδρομου κατά μήκος του ποταμού Αχέροντα», το οποίο εκτελέστηκε σύμφωνα με τη με αριθμό 21/2006 μελέτη που εκπόνησε η Τ.Υ.Δ.Κ. Θεσπρωτίας, ύψους 432.000,00 € και την οικεία σύμβαση που υπογράφθηκε μεταξύ του Δήμου Αχέροντα και του αναδόχου που προέκυψε από τη δημοπρασία της 3/7/2006 προσφέροντας έκπτωση 2%.

Το έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με ποσό 363.986,36 € και από ιδίους πόρους του Δήμου Αχέροντα με ποσό 68.013,64 €. Ως Δήμαρχος Αχέροντα την περίοδο 2007-2010 φρόντισα για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου, με το συντονισμό των υπηρεσιών με τον ανάδοχο, αλλά και με την διασφάλιση και καταβολή του ποσού που προέρχονταν από ιδίους πόρους του Δήμου Αχέροντα.

Για τη σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. των στύλων ηλεκτροφωτισμού που ήταν αντικείμενο της εργολαβίας και τοποθετήθηκαν από τον ανάδοχο, ο Δήμος Αχέροντα κατάβαλλε στη Δ.Ε.Η. το οφειλόμενο ποσό των 1.079,21 € (όπως αυτό προέκυπτε από σχετικές ειδοποιήσεις της Δ.Ε.Η.) στις 11/8/2010 με το με αριθμό 224/2010 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, και υπογράφηκαν ταυτόχρονα οι σχετικές συμβάσεις για το σκοπό αυτό με τη Δ.Ε.Η., η οποία στη συνέχεια είχε και την ευθύνη ολοκλήρωσης της ηλεκτροδότησης του εν λόγω έργου.

Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Αχέροντα προέβηκε σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες για την ηλεκτροδότηση της εν λόγω οδού, και η όντως μεγάλη καθυστέρηση της Δ.Ε.Η. για την ηλεκτροδότησή της είναι αποκλειστικά ευθύνη αυτής (Δ.Ε.Η.), και γιαυτό με λύπη μου ανέγνωσα την δημοσιευθείσα στον ιστοτόπο σας επιστολή του υπογράφων ως «Αναγνώστης», την οποία θεωρώ ότι πιθανόν έγραψε αυτή από άγνοια, διότι μόνο έτσι μπορεί να δικαιολογηθεί.

Τέλος, όσο αφορά τα περί «πολιτικού κομπλεξισμού των προκατόχων» που αναγράφονται στην εν λόγω επιστολή, τόσο ο τρόπος που ηγήθηκα του Δήμου Αχέροντα κατά τη διάρκεια της θητείας μου, όσο και ο τρόπος χειρισμού των θεμάτων από τους εκλεγμένους συνεργάτες μου, καθώς και οι διατεθείσες πιστώσεις από τη δημοτική μας αρχή προς το Τ. Δ. Γλυκής για την εκτέλεση έργων υποδομής, οι οποίες ξεπέρασαν το ποσό των 600.000,00 €, εκτός από αυτών που διετέθησαν για μικρά έργα, αποδεικνύουν ότι αφενός δε με αγγίζουν όπως προκύπτει σαφώς από τα ανωτέρω, αφετέρου τέτοιες συμπεριφορές που επικαλείστε αγαπητέ «Αναγνώστη» πρέπει να τις αναζητήσετε πέρα κι έξω τόσο από εμένα προσωπικά, όσο και από τους συνεργάτες μου της περιόδου 2007-2010.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Με εκτίμηση
Αθανάσιος Γ. Παππάς
Πρώην Δήμαρχος Αχέροντα

In this article

Join the Conversation