Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή και συνεδρίαση της Δ.Ε. | Δείτε τα θέματα

Με το Ολοκληρωμένο Πλαισίο Δράσης για το 2024

Τις πρώτες δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου.

Η πρώτη θα ξεκινήσει στις 18:30 με μοναδικό θέμα την “Έγκριση και ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Σουλίου , οικ. έτους 2024″

Θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση στις 19:30 με 13 θέματα στη ημερήσια διάταξη:

 1. Ορισμός δημοτικού συμβούλου μειοψηφίας, που δεν εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή (Άρθρο 8 του Ν.5056/23) 
 2. Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023
 3. Ορισμός υπαλλήλου υπευθύνου για τη διαχείριση των λογαριασμών του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα της Ελλάδος
 4. Ορισμός υπαλλήλων υπευθύνων για τη διαχείριση των λογαριασμών του Δήμου Σουλίου στην Τράπεζα Πειραιώς
 5. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2024
 6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου 
 7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου
 8. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
 9. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ»
 10. Εγγραφές νηπίων στον παιδικό σταθμό Παραμυθιάς
 11. Καθορισμός ύψους αντιτίμου από τους ωφελούμενους των προγραμμάτων άθλησης για όλους, περιόδου 2023-2024 και καθορισμός των Γενικών Προγραμμάτων
 12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σουλίου στη Γενική Συνέλευση στο Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»
 13. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου Σουλίου στην γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ)

Θα εχει προηγηθεί το πρωί της ιδιας μέρας, συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024
 2. Συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 άνω
 3. 1η τμηματική παραλαβή για τη σύμβαση της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
 4. Eξουσιοδότηση νoμίμου εκπροσώπου του Δήμου Σουλίου για την υπογραφή πρόσθετης πράξης δανειστικού συμβολαίου για το Υποέργο 2 : Διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Σουλίου»

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!