Δήμος Σουλίου | Η νέα επιτροπή επανασύνδεσης ρεύματος σε δημότες με χαμηλά εισοδήματα

Οι αρμοδιότητες

Τη νέα σύσταση της Επιτροπής για τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος σε ευπαθείς καταναλωτές του  Δήμου Σουλίου ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θανάσης Ντάνης, ως εξής:

  • Πρόεδρος της Επιτροπής, τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, (σήμερα η Αντιγόνη Φίλη).
  • Μέλος, τον κ. Μάνο Νικόλαο, Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού.
  • Μέλος, την κ. Νάκου Κυριακή , υπάλληλο του τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου.
  • Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος – κοινωνική λειτουργός του Κέντρου κοινότητας του Δήμου Σουλίου Αποστολίδου Ιωάννα και αναπληρώτρια γραμματέας η υπάλληλος – ψυχολόγος του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σουλίου Ντάφλου Βασιλική.

Το έργο της επιτροπής αφορά την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος και την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας των ευπαθών καταναλωτών του Δήμου Σουλίου.

Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

1. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
2. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του δυνητικού δικαιούχου
3. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.

In this article

Join the Conversation