Στο Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ ο Προέδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας

Ως Αναπληρωτής Ταμίας & Ειδικός Γραμματέας

Εκπροσώπηση από την Θεσπρωτία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ, με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Θεσπρωτίας Βασίλης Νάκος να εκλέγεται ως Αναπληρωτής Ταμίας & Ειδικός Γραμματέας.

Η αντιμετώπιση τόσο των οξυμένων προβλημάτων του αστυνομικού προσωπικού όσο και των χρόνιων παθογενειών της Ελληνικής Αστυνομίας, αποτελούν ισχυρή δέσμευση της Ομοσπονδίας.

Το συνδικαλιστικό κίνημα συνεχίζει δυναμικά τον αγώνα, βάσει χρονοδιαγραμμάτων, ενεργειών και πρωτοβουλιών

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!