Ζητήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας στην συνάντηση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. με τον Θανάση Ντάνη

Από 10:00 έως 14:00

Την Παρασκευή, 19/01/24 , πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Δήμαρχο Σουλίου, από αντιπροσωπεία του ΔΣ.του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.

Έγινε συζήτηση για θέματα που έχουν άμεση σχέση με :

1.Την κτιριακή υποδομή των σχολείων του Δήμου.
2. Την ανάγκη πρόσθετου προσωπικού καθαριότητας υπό πλήρη απασχόληση.
3. Τον τρόπο λειτουργίας την σχολικής επιτροπής ως άμεσα συνδεδεμένης με
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματα του Συλλόγου, γνωστοποιώντας ότι ήδη έγινε επέκταση ωραρίου στο προσωπικό καθαριότητας από τρίωρη απασχόληση σε πλήρη απασχόληση.

Υποσχέθηκε ότι θα σταθεί αρωγός στα προβλήματα που θα προκύπτουν στις
σχολικές μονάδες του Δήμου μέσω της δημοτικής επιτροπής και μετά την
κατάργηση των σχολικών επιτροπών.

Τέλος, τόνισε ότι θα διασφαλίσει καλύτερη διαχείριση πόρων καθώς και οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών τα οποία θα προκύψουν με την ένταξη των σχολικών μονάδων σε ενεργειακά προγράμματα.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!