Κάλεσμα για συμμετοχή σε πρόγραμμα εθελοντισμού για ζητήματα της Παραμυθιάς

Απο τον Δήμο Σουλίου και την Τ.Κ Παραμυθιάς