220.000 € τα καθαρά κέρδη του Δήμου από τον Λάμποβο.

220.000 € είναι τα καθαρά κέρδη του Δήμου Σουλίου από την εμποροπανήγυρη του Λαμπόβου, όπως έγινε γνωστό μετά το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο. Βεβαία για να καταλάβουμε το μέγεθος,...

220.000 € είναι τα καθαρά κέρδη του Δήμου Σουλίου από την εμποροπανήγυρη του Λαμπόβου, όπως έγινε γνωστό μετά το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο. Βεβαία για να καταλάβουμε το μέγεθος, θα πρέπει να εχουμε ενημέρωση και για τα κέρδη από τις προηγούμενες χρονιές, όταν την υπεργολαβία την έπαιρνε ιδιώτης και όχι ο Δήμος. Όπως και να έχει όμως το ποσό είναι μεγάλο και το εγχείρημα της διαχείρισης αποκλειστικά από το Δήμο, θεωρείται επιτυχές.

Τα οικονομικά στοιχεία του Λαμπόβου έχουν ως εξής:

Α.- Το γενικό σύνολο όλων των εσόδων που προέρχονται από παράβολα και μίσθωση  παραπηγμάτων  της εμποροπανήγυρης, δημοτικών χώρων, καθώς του προαύλιου στο δημοτικό σχολείο  Βούλγαρη, για τη λειτουργία του λούνα παρκ και των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, ανέρχεται σε  262.785 €  (διακόσιες εξήντα  δύο χιλιάδες και εφτακόσια ογδόντα  πέντε ευρώ).

Β.- Το γενικό σύνολο των εξόδων (δαπάνες για την κατασκευή παραπηγμάτων,  ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συνδέσεις, συντήρηση και επισκευή  μονίμων εγκαταστάσεων WS και λουτρά, χημικές τουαλέτες, προβολή και διαφήμιση του λαμπόβου  κ. α. ), ανέρχεται σε  42.171 €  (σαράντα δύο χιλιάδες και εκατόν εβδομήντα ένα ευρώ).

Γ.- Τα  καθαρά  έσοδα που έχουν βεβαιωθεί, κατατεθεί και υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου Σουλίου, είναι  220.614 € (διακόσιες είκοσι  χιλιάδες και  εξακόσια δέκα τέσσερα ευρώ).

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!