Στο Καμπέρειο Θέατρο συνεχίζεται το ταξίδι των “12 Ένόρκων” της ΘΕΑΤΟ

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου

Στα Ιωάννινα και στο Καμπέρειο Θέατρο συνεχίζει το ταξίδι των “12 Ένόρκων” της ΘΕΑΤΟ το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!