Προγράμματα επιχειρηματικότητας με 100% επιδότηση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ επίσημα την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011, η προκήρυξη για το Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων...

 

1η Δράση: Η πρώτη δράση “Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)”, είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ανέργων.

Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1/1/2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση. Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100%.

Για να δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες και μη-επιλέξιμες επιχειρήσεις πατήστε εδώ

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον την δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Συγκεκριμένα οι επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι:

Το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ)
Δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου
Δαπάνες για κατάρτιση
Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών
Δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης
Απόσβεση παγίων
Σημειώνουμε, ότι ΔΕΝ περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Η Αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με κάποια κριτήρια. Αυτά είναι:

Έλεγχος Πληρότητας της Πρότασης (κριτήριο αποκλεισμού)
Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών κανόνων (κριτήριο αποκλεισμού)
Σκοπιμότητα Πράξης (συντελεστής βαρύτητας 20%)
Αξιολόγηση–Επιλεξημότητα (επίπεδο εκπαίδευσης, εμπειρία, βιωσιμότητα σχέδιο, ανταγωνιστικότητα, προσωπικό) (συντελεστής βαρύτητας 80%)
2η Δράση: Η δεύτερη δράση “Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας”, είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο τη στήριξη και ενίσχυσή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2011 και απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100% και επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

Δράσεις κατάρτισης
Κόστη της επιχείρησης που σχετίζονται με τις δράσεις κατάρτισης, καθώς και το επίδομα κατάρτισης που ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης για τον κάθε εργαζόμενο.
Δαπάνες συμβουλευτικής για την σύνταξη «Ολοκληρωμένου Σχεδίου παρέμβασης» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της
Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 20.000€. Επίσης, η δράση χρηματοδοτεί την επιλέξιμη επιχείρηση με 15.000 € επιπλέον σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, και για τις δύο δράσεις, μπορούν να υποβάλλονται από την 15η Νοεμβρίου 2011 έως την 15 Ιανουαρίου 2012, οπότε και ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων για άμεση εκταμίευση. Η υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία ενώ η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτείται μετά την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΣ

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι και τα δύο Προγράμματα είναι εξαιρετικά “ανταγωνιστικά” και ιδιαίτερα η ΔΡΑΣΗ 1 για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα δεν θα εγκριθούν όλες οι αιτήσεις! Οι θέσεις είναι περιορισμένες και δεν θα φτάσουν για όλους. Κάποιοι δυστυχώς θα κοπούν! Το ποιοι θα πάρουν τις θέσεις εξαρτάται από 4 κατηγορίες κριτηρίων Α, Β, Γ, Δ και τον βαθμό που θα “πιάσετε”.

Τα κριτήρια της κατηγορίας Α και Β αφορούν την πληρότητα της αίτησης που θα υποβάλλετε και λογικά δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Τα κριτήρια της κατηγορίας Γ και Δ είναι τα δύσκολα, αφού εδώ θα πρέπει να καταθέσετε ένα πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο που να καλύπτει όσο το δυνατό καλλίτερα γίνεται 9 επιπλέων υπο-κριτήρια, τα οποία σας δίνουν και την τελική βαθμολογία σας. Η βαθμολογία στην ΔΡΑΣΗ 2 χωρίζεται επίσης σε 4 ομάδες κριτηρίων, με μικρές διαφορές από αυτήν της Δράσης 1.

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο μεγαλύτερη βαθμολογία πετύχετε, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει για να εγκριθείτε. Η ποιότητα του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου είναι το κλειδί για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης σας!

Η Επιχειρείν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες με μεγάλη εμπειρία στην υποβολή Επιχειρηματικών Σχεδίων ειδικά για Προγράμματα Επιδοτήσεων, μπορεί να αναλάβει πλήρως την σύνταξη και υποβολή του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου σε όποιο μέρος της Ελλάδος και ένα βρίσκεστε αφού η υποβολή είναι ηλεκτρονική και δεν χρειάζεται να κατατεθεί φυσικός φάκελος. Σημειώνουμε επίσης ότι το κόστος υποβολής του Επιχειρηματικού Σχεδίου εντάσσεται στο πρόγραμμα έως 5% του προϋπολογισμού (με 100% επιδότηση εφόσον ενταχθείτε).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας: Τηλ. 26650.21428, email: [email protected].

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Βασίλης Δ. Παππάς, Επιχειρηματικός Σύμβουλος

In this article

Join the Conversation