Εκλογες στο Σωματείο Εμπορουπαλλήλων Θεσπρωτίας | Μέχρι την Τετάρτη οι υποψηφιότητες

Δελτίο τύπου

Στα γραφεία του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και λοιπών Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Θεσπρωτίας συνεδρίασαν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, που εκλέχτηκε από την Γ. Συνέλευση στις 29/01/2024.

Η Εφορευτική Επιτροπή μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και κάνει γνωστό στις υποψήφιες παρατάξεις ή τους υποψήφιους αυτών ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει την Τετάρτη 07/02/2024.

Η παραλαβή των υποψηφιοτήτων θα γίνει από τις 7.00 μ.μ. έως 8.00μ.μ στα γραφεία του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων και λοιπών Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Θεσπρωτίας.

In this article