Η νέα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου Σουλίου

Για τη βεβαίωση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου και φορολογουμένων.

Συγκροτήθηκε η  νέα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2024 του Δήμου Σουλίου, αποτελούμενη από:

  • Δημοτικός Σύμβουλος Μπάλλας Φώτιος
  • Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτριος Νάκος
  • Φορολογούμενος δημότης Αριστείδης Μπούσης

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο δημοτικός σύμβουλος  Φώτιος Μπάλλας και Γραμματέας ορίζεται η δημοτική υπάλληλος Ειρήνη Βέρμπη

Η επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων εχει ως σκοπό τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή συνδέσμου δήμων και φορολογουμένων.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!