Σε Παραμυθιά, Προδρόμι, Ζερβοχώρι, Καρβουνάρι, Νεράιδα Ξηρόλοφο και Γαρδίκι το πρόγραμμα “Άθλησης για Όλους” του Δ. Σουλίου

Τα προγράμματα

Στην υλοποίηση δεκατεσσάρων  προγραμμάτων άθλησης στο πλαισιο του προγράμματος “Άθλησης για Όλους”  θα υλοποιήσει ο Δήμος Σουλίου για την νέα χρονιά.

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε Παραμυθιά, Προδρόμι, Ζερβοχώρι, Καρβουνάρι, Νεράιδα  Ξηρόλοφο και Γαρδίκι, ως εξής:

 • Άσκηση Ενηλίκων στην Παραμυθιά.
 • Άσκηση Ανηλίκων στην Παραμυθιά
 • Άσκηση Ενηλίκων στο Ζερβοχώρι.
 • Άσκηση Ενηλίκων στο Καρβουνάρι.
 • Άσκηση Ενηλίκων στο Προδρόμι
 • Άσκηση Ενηλίκων στην Νεράιδα
 • Άσκηση Ενηλίκων στο Γαρδίκι
 • Άσκηση Ενηλίκων στο Ξηρόλοφο
 • Παιδί και Αθλητισμός στην Παραμυθιά.
 • Παιδί και Αθλητισμός στην Γαρδίκι.
 • Άσκηση στην εφηβική ηλικία στην Παραμυθιά.
 •  Άσκηση στην εφηβική ηλικία στο Γαρδίκι.
 • Άσκηση στην τρίτη ηλικία στην Παραμυθιά
 • Άσκηση στην τρίτη ηλικία στο Γαρδίκι

Το αντίτιμο που θα καταβληθεί από τους εξυπηρετούμενους ανέρχεται σε  δέκα ευρώ μηνιαίως.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!