Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας θα δημιουργήσει η Περιφέρεια Ηπείρου

Θα αποτελείται από πολίτες 18 έως 65 ετών

Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας θα δημιουργήσει η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου και καλεί τους πολίτες να συνδράμουν εθελοντικά στο πολύτιμο έργο της και να δραστηριοποιηθούν σε δράσεις πρόληψης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης στο πλαίσιο φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Το Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας θα οργανωθεί με τα πρότυπα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα αποτελείται από πολίτες 18 έως 65 ετών, που θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε δράσεις: Έρευνας και διάσωσης, παροχής βοήθειας, μέριμνας πληγέντων πυροπροστασίας δασοπυρόσβεσης, ενημέρωσης και προειδοποίησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομιστούν είναι φωτοαντίγραφο διπλής όψεως Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Υπεύθυνη δήλωση τόπου μόνιμης κατοικίας. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στo Γραφείο 216 της Πολιτικής Προστασίας, στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τη 13:00).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν Τηλ.: 2651364251, 2651364257. Email: [email protected] / [email protected]

In this article

error: Content is protected !!