Σε εκλογές οι Τριτεκνοι της Θεσπρωτίας

Ανακοίνωση

Κατά την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 αποφασίστηκε η διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων οργάνων του συλλόγου μας.

Οι Αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν την ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 στο Ίδρυμα “Η. Σάρρας” στο ΚΑΣΤΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ από τις 10:00 μέχρι τις 13:00.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη:

1. ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (7μελές)
2. ΝΕΑΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (3μελή)
3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΟΤΤΕ

Υποψήφιοι μπορούν να είναι τα μέλη του Συλλόγου μας που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10 & 14 του Καταστατικού του Συλλόγου.

Την διαδικασία θα επιβλέπει Δικαστικός Αντιπρόσωπος καθώς και τριμελής Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα αποτελείτε από μέλη του Συλλόγου μας.

Υποψηφιότητες για τα νέα όργανα του Συλλόγου καθώς και για την Εφορευτική Επιτροπή θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 21:00.

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Δ.Σ.

Τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. θα μεριμνήσουν για το νόμιμο των εκλογών και θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτές να γίνουν σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου.

In this article