Μονάδα κέντρου ημέρας για παιδιά με αυτισμό θα ιδρυθεί στο Δήμο Σουλίου

Παραχώρηση του πρ. δημοτικού σχολειου Γκρίκας για την στέγαση της δομής

Σε προγραμματική σύμβαση με το “Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη”, προχωρά ο Δήμος Σουλίου, για την ίδρυση μονάδας Κέντρου Ημέρας για παιδιά με αυτισμό.

Για τον λόγο αυτο εγκρίθηκε απο το Δημοτικό Συμβούλιο, η παραχώρηση του πρ. δημοτικού σχολείου Γκρίκας για την στέγαση της δομής.

Σκοπος του Κέντρου Ημέρας για παιδιά με αυτισμό, ειναι:

  • Η εξασφάλιση της πλήρους και ουσιαστικής ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης των ωφελουμένων της Μονάδας στην κοινότητα,
  • Η αρωγή προς τους δημότες μέσω των δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Κέντρου Ημέρας
  • Η  διασύνδεση με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τις παραπομπές προς το ΚΗ πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Η αρωγή του Δήμου ως προς τη διασύνδεση με φορείς (πολιτισμικούς, αθλητικούς, εκπαιδευτικούς κλπ) του Δήμου
  • Η υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και εκδηλώσεων από το Φορέα Υλοποίησης από κοινού με το Δήμο ανοιχτές στο ευρύ κοινό με συμμετοχή της Μονάδας και των ωφελούμενων της κλπ,
  • Η υλοποίηση δράσεων αγωγής της κοινότητας  την προαγωγή της ψυχικής υγείας στην κοινότητα εν γένει

 

In this article