Την μεθεπόμενη Τετάρτη η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θεμα την Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

Στις 19:00

Την μεθεπόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Σουλίου  με θεμα την λογοδοσία δημοτικής αρχής.

Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι των συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, που επιθυμούν να θέσουν θέματα- ερωτήματα προς συζήτηση (ένα θέμα ο καθένας), να τα καταθέσουν εγγράφως στο Προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου με έντυπο ή με email ([email protected]) τρεις (ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ήτοι μέχρι 25-2-2024 (καταληκτική ημερομηνία). 

In this article