Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2024 | Απαντήσεις από την Γεωπόνο – Γεωργική Σύμβουλο, Μαρία Πατσιούρα

Τα ποσά, τα κριτήρια, και οι διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών έτους 2024 με την Γεωπόνο – Πιστοποιημένη Γεωργική Σύμβουλο, Μαρία Πατσιούρα.

  •  Τι ποσό επιχορήγησης έχει το νέο πρόγραμμα;

Το ποσό στήριξης μπορεί να διαμορφωθεί από 30.000€ έως 42.000€. Αναλυτικότερα παρέχεται βασικό ποσό στήριξης ύψους 30.000€ στο οποίο υπολογίζονται προσαυξήσεις:
α) 2.500€ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου βρίσκεται σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές.
β)10.000€ εφόσον η βασική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πτηνοκτηνοτροφική.

  • Ποιες είναι οι βασικές προδιαγραφές των υποψήφιων;

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι γεννημένοι μετά την 1/1/1984 και η εγγραφή τους στο ΜΑΑΕ ως νεοεισερχόμενος επαγγελματίας αγρότης να μην έχει παρέλθει του 18μηνου κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Η αίτηση γίνεται με βάση αναφοράς την ΕΑΕ έτους 2024 με τυπική απόδοση εκμετάλλευσης για την περιοχή της Θεσπρωτίας τουλάχιστον 12.000€ ενώ οι σύζυγοι κατά κύριο επάγγελμα γεωργών δεν είναι επιλέξιμοι από το πρόγραμμα.

  • Ποιες οι βασικές δεσμεύσεις ενός δικαιούχου;

Ο δικαιούχος αναλαμβάνει υποχρέωση να εκτελέσει με επιτυχία επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής του εκμετάλλευσης μέχρι την συμπλήρωση τριών ή τεσσάρων ετών από την ένταξη του στο μέτρο. Μεταξύ άλλων πρέπει να πετύχει ποσοτικό στόχο αύξησης της εκμετάλλευσης του τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με την αρχική και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη των 16.000€ στην περιοχή της Θεσπρωτίας. Επιπρόσθετα κατά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα με παρακολούθηση σεμιναρίου κατάρτισης τουλάχιστον 250 ωρών. Φορολογικά δεσμεύεται σε υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και στην παραμονή σε αυτό έως την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Σημαντικό σημείο είναι οι δεσμεύσεις κύκλου εργασιών κατ’ έτος ανάλογα με την τυπική απόδοση εισόδου αλλά και την τυπική απόδοση ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου. Με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο δικαιούχος έχει μακροχρόνιες δεσμεύσεις άλλων τεσσάρων ετών.

  • Πότε αναμένεται η πρόσκληση και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τότε;

Η πρόσκληση αναμένεται να βγει μετά την λήξη της περιόδου υποβολής ΕΑΕ έτους 2024 κατ εκτίμηση το φθινόπωρο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μιλήσουν με τον Γεωπόνο-Σύμβουλο τους ώστε μαζί να δουν πως θα χτίσουν την δήλωση ΟΣΔΕ με βάση τον τομέα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν αλλά και πως θα επιτύχουν όσα περισσότερα κριτήρια μοριοδότησης μπορούν.

  • Ποιες οι διαφορές του επερχόμενου προγράμματος σε σχέση με τα προηγούμενα;

Στο πρόγραμμα που έπεται υπάρχουν τρείς βασικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα.
1ον Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έως 31/05/2025 ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα επ’ αορίστου από αυτές.
2ον Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου ή επαγγελματικής σχολής. Δεκτοί είναι οι υποψήφιοι απόφοιτοι γυμνασίου αν έχουν λάβει γεωτεχνική εκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών ή να διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα ( πλήρη απασχόληση ως αγρεργάτες επί 3 συναπτά έτη)
3ον Σημαντικό σημείο σε αυτό το πρόγραμμα είναι η δέσμευση των δικαιούχων να λάβουν συμβουλές από πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών.
Συνοψίζοντας σε αυτό το πρόγραμμα το ποσό εμφανίζεται λίγο μειωμένο στην φυτική παραγωγή σε σχέση με το προηγούμενο. Οι δεσμεύσεις παραμένουν ίδιες με προσθήκες την αύξηση των ωρών του σεμιναρίου κατάρτισης και την σύνδεση του παραγωγού συμβουλευτικά με πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών ( Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών πιστοποιημένο από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα). Οι απατήσεις τίτλων σπουδών αποτελούν κόφτη για ενδιαφερόμενους απόφοιτους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτι το οποίο δεν υπήρχε στα προηγούμενα προγράμματα. Τέλος ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί από τους δυνητικούς δικαιούχους στο θέμα της ιδιοκτησίας και της πιστοποίησης συστημάτων ποιότητας ενώ ένα πιθανό κριτήριο βαθμολογίας μπορεί να είναι η κατοχή γεωργικού ελκυστήρα και διπλώματος οδήγησης.

Εν κατακλείδι το πρόγραμμα νέων αγροτών αποτελεί μια μικρή βοήθεια για την ενασχόληση νέων ανθρώπων με τον πρωτογενή τομέα. Με συνεργασία παραγωγού και συμβούλου η ορθή υλοποίηση του είναι δεδομένη.

*Η Μαρία Πατσιούρα είναι Γεωπόνος και Πιστοποιημένη Γεωργική Σύμβουλος
Κωνσταντίνου Καραμανλή 114 1oς όροφος – Παραμυθιά
t.: 6958462260 – 2666022335
m.: [email protected]
In this article

Join the Conversation