6 εκατομμύρια ευρώ απο την ΟΧΕ για την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα Σουλίου

Την υποβολή στο νέο ΕΣΠΑ ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο


Την υποβολή της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης στο νέο ΕΣΠΑ ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη σημερινή συνεδρίασή του.

Η ΟΧΕ αποτελείται από ένα σύμπλεγμα έργων που κατανέμονται σε αρκετές και διαφορετικές περιοχές της Ηπείρου οι οποίες ωστόσο παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και παρόμοιες αναπτυξιακές προοπτικές.

Μεταξύ των έργων ειναι και μέρος των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στο Σούλι (Τετραχώρι ) και πιο συγκεκριμένα η αποκατάσταση ιστορικού πυρήνα Σουλίου με ανάπλαση της περιοχής με 6 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στη νέα προγραμματική περίοδο για όλη την Ήπειρο μέσω ΟΧΕ φτάνει στα 97 εκατομμύρια ευρώ. Από το σύνολο αυτό, τα 79 εκατομμύρια αφορούν σε έργα που χαρακτηρίζονται ως πρώτης προτεραιότητας. Τα 73 εκατομμύρια θα δεσμευτούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος».

In this article

Join the Conversation