Οι τοποθέτηση του τοπικού συμβουλίου Γλυκής στην χτεσινή συνάντηση για τον τουρισμό

Οι προτάσεις

Αρχικά, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη ενός τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του αγροτεμαχίου 21 όπως και καλό θα ήταν να γίνει μια περίφραξη που να το διαχωρίζει από τα διπλανά, για την αποφυγή προβλημάτων με τους συνορίτες. Σημαντικό είναι να ενταχθεί το τεμάχιο 21 σε κάποιο πρόγραμμα ώστε να γίνει ανάπλαση.

Ακόμη, άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων με αντίτιμο.

Επιπρόσθετα, η καθαριότητα θα πρέπει να είναι σε μόνιμη διάρκεια κατά τους θερινούς μήνες. Το κόστος να το χρεώνεται ο Δήμος Σουλίου , ο οποίος θα έχει και την επίβλεψη.

Επίσης το τουριστικό περίπτερο του Εμπορικού Συλλόγου Παραμυθίας να το οικειοποιείται ο Δήμος Σουλίου και να διαφημίζει όλα τα τουριστικά αξιοθέατα της δήμου μας.

Δεν πρέπει στο σημείο αυτό να παραλείψουμε την άμεση ανάγκη δενδροφύτευσης στον Αχέροντα.

Σημαντικό είναι να δημιουργηθεί Επιτροπή Τουρισμού, η οποία θα απαρτίζεται και από εκπρόσωπο της κοινότητας και θα ελέγχει την ομαλή λειτουργία του αγροτεμάχιου 21 και να θέτει αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες όπως και να είναι υπεύθυνη για τους μισθωτές. Οι τελευταίοι να έχουν στην κυριότητα τους μόνο το τμήμα του αγροτεμαχίου 21 για το οποίο μισθώνονται και όχι ολόκληρο το αγροτεμάχιο. Στην περίπτωση της λήξης της μίσθωσης του αγροτεμάχιου από τους μισθωτές ,θα πρέπει να προβείτε σε διαδικασίες όπως προβλέπονται από τον Νόμο και όχι απευθείας ανάθεση.( διαφοροποιείται ο σύμβουλος Σωτήρης Φωτίου.)

Καλό θα ήταν να γίνει μια αύξηση του μισθώματος τόσο του αγροτεμαχίου 21 όσο και των τουριστικών περίπτερων και το μίσθωμα να χρησιμοποιείτε για την καθαριότητα. Επίσης τα τουριστικά περίπτερα που είναι μισθωμένα σε παραγωγό μελιού, το ένα από αυτά να μισθωθεί σε ενδιαφερόμενο με διαφορετικό εμπόρευμα.

Αξίζει να απαγορευτεί αυστηρά κάθε δραστηριότητα και υπαίθρια κατασκήνωση μέσα στο Φαράγγι του Αχέροντα.

Τέλος να ενημερωθεί η Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής και να εντείνει τα μέτρα για την αποφυγή κάθε είδους ατυχήματος.

Σας δηλώνουμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε νέες προτάσεις- πριν κατατεθεί η κανονιστική (γιατί η τωρινή δεν τηρείται απόλυτα) – και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες σας.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Γλυκής.

In this article

Join the Conversation