Αίτημα για ένταξη του Αχέροντα στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Απο τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμμουδιάς

Δήλωση πρόθεσης υποβολής προκειμένου να ενταχθεί ο Αχέροντας στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και να διαφυλαχθεί ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά κατέθεσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμμουδιάς Σπλάντζας.

Ο Σύλλογος σημειώνει ότι η πολιτισμική, περιβαλλοντική και μυθολογική αξία του ποταμού είναι στοιχεία που επιβάλλουν την διαφύλαξή του ως άυλη κληρονομιά.

Στην πρώτη φάση της διαδικασίας σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία εγγραφής στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (Σύμβαση Unesco 2003) και θα ακολουθήσουν δύο ακόμα φάσεις που θα ολοκληρωθούν την 31η Μαΐου 2024.

In this article