Στο σπήλαιο του Αγ. Αρσενίου, ερευνητική ομάδα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ανάδειξη του σημείου

Στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία πιλοτικής εφαρμογής ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης και ανάδειξης περιπατητικών διαδρομών»

Το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη ερευνητικής ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Δήμο Σουλίου για τις ανάγκες συλλογής δεδομένων αποτύπωσης καθώς και ψηφιακό υλικό προβολής της πιλοτικής διαδρομής «μονοπάτι Αγίου Αρσενίου».

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία πιλοτικής εφαρμογής ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης και ανάδειξης περιπατητικών διαδρομών» που χρηματοδοτείται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ με ανάδοχο τη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ. Στόχος του έργου είναι η περιγραφή και ο καθορισμός πλαισίου για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης και ανάδειξης περιπατητικών διαδρομών, με έμφαση στους ορεινούς όγκους.

Για την ενίσχυση της διαδικασίας καθορισμού του σχετικού πλαισίου επιδιώκεται συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως το Proximity GECT και η Romagna Acque S.p.A.

Ο Δήμος Σουλίου στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής των σημαντικών σημείων του, συνεργάζεται και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας.

In this article

Join the Conversation