Η νέα επιτροπή του Δ. Σουλίου για την εξέταση αιτημάτων οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Τα μέλη και το αντικείμενο


Με απόφαση του Δημάρχου Σουλίου Θανάση Ντάνη, συγκροτήθηκε τριμελή Επιτροπή για την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των υποψήφιων δικαιούχων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και στη χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή / και την αντικατάσταση οικοσκευής τους κατόπιν ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές στην περιοχή του Δήμου Σουλίου για το 2024, ως ακολούθως:

1. Παππά Γρηγόριο, ΠΕ Περιβαλλοντολόγο, Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Σουλίου.
2. Μποσταντζή Αντιγόνη, ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό , Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σουλίου.
3. Κετσιλή Αθανασία, ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός έργων υποδομής, Υπάλληλο Τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Σουλίου.

Η επιτροπή:

  • Διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες κατοικίες, προκειμένου nα ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών καθώς και να ορίσει το βαθμό ζημίας της κατοικίας , στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή / και οικοσκευής.
  • Προσδιορίζει το ύψος του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή / και την αντικατάσταση οικοσκευής του άρθρου 2 της ΚΥΑ 33862/19/ΦΕΚ 1699/Β’/16.5.2019, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα αυτής.
  • Εισηγείται στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την τελική αναγνώριση των δικαιούχων των επιδομάτων.

In this article