300.000€ στο Δήμο Σουλίου για αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές.

Δελτίο τύπου

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιος ανακοίνωσε με το υπ’ αρ’ πρωτ. 22973 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών την πρόθεση χρηματοδότησης Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού για την υποβολή προτάσεων στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών», στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» με τίτλο: «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού VI».

Με βάση την παραπάνω ανακοίνωση, ο Δήμος Σουλίου επιχορηγείται με το ποσό των 300.000€ για την κάλυψη αναγκών και αποκαταστάσεις από φυσικές καταστροφές.

Η πρόθεση χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου, κατά την επίσκεψη του Δημάρχου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τη συνάντησή του με τον Υφυπουργό κ. Χρ. Τριαντόπουλο.

In this article

Join the Conversation