Ο οριστικός πίνακας επιλογής για τις 2 προσλήψεις για το πρόγραμμα “Άθληση για Όλους” του Δήμου Σουλίου

Με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών