Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή. Δείτε τα θέματα

Την Πέμπτη

Συνεδριάζει την Πέμπτη, η Δημοτική Eπιτροπή του Δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 9 συνολικά θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2024
 2. Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 2025 – 2028
 3. Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ/ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
 4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»
 5. Έγκριση πρακτικού παραλαβής και αποζημίωσης του έργου: «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
 6. Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη του έργου : «KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ», ύστερα από διάλυση σύμβασης
 7. Λήψη εισηγητικής απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης : «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΚΕ» σε
  αγροτική οδό εκτός οικισμού στην Κ. Αμπελιάς
 8. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024 2. (δαπάνες εκδηλώσεων εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 1821)
 9.  Διαγραφές οφειλών
In this article

Join the Conversation