ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας | Η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή

Συντονιστής ο Γιαννης Γόγολος

Συγκλήθηκε σε σώμα η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στη Θεσπρωτία και εξέλεξε Συντονιστή, αναπληρωτή Συντονιστή και επταμελές συντονιστικό όργανο, παρουσία της υπεύθυνης Λίλας Σουλελέ μέλος της Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Κάτσης Μάριος και το μέλος της Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Ιωάννου Αθηνά. Στη θέση του Συντονιστή εκλέχθηκε ομόφωνα ο Γόγολος Ιωάννης. Αναπληρώτρια συντονίστρια εκλέχθηκε ομόφωνα η Παπαζώη Αγλαΐα .

Στο συντονιστικό όργανο εκλέχτηκαν ομόφωνα:

 • Γόγολος Ιωάννης
 • Παπαζώη Αγλαΐα
 • Καραπιπερης Παντελής
 • Κουλύρα Ελένη
 • Φωτίου Ηλίας
 • Κάτσης Σπύρος
 • Προβιδάκη Αγγελική.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Θεσπρωτίας αποτελείται από 19μέλη, 10 άνδρες και 9 γυναίκες. Η ανανέωση των μελών φτάνει στο 60% .

Τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. είναι τα παρακάτω :

 • Γόγολος Ιωάννης
 • Παπαζώη Αγλαΐα
 • Καραπιπερης Παντελής
 • Κουλύρα Ελένη
 • Φωτίου Ηλίας
 • Κάτσης Σπύρος
 • Προβιδάκη Αγγελική
 • Σταύρου Ανδρέας
In this article

Join the Conversation