Το τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων του Δήμου Σουλίου

Πίνακας

Το τετραετές σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Σουλίου για τα έτη 2025-2028, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή στην τελευταία της συνεδρίαση και αναμένεται να εκκριθεί και απο το Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση του.

Οι θέσεις στον ακόλουθο πίνακα:

 

In this article