Φροντίζοντας το Γήρας | Διημερίδα από τη Μητρόπολη Παραμυθιάς και το ΚΚΠ Ηπείρου

13 και 14 Απριλίου στο ΠΑΝΘΕΟΝ