Προς ένταξη έργο ύδρευσης στο Δήμο Σουλίου

Ένα ακόμη έργο για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, προωθεί προς ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. η Περιφέρεια Ηπείρου. Πρόκειται για την πράξη «ενίσχυση – αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των...

Ένα ακόμη έργο για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης, προωθεί προς ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. η Περιφέρεια Ηπείρου. Πρόκειται για την πράξη «ενίσχυση – αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και Προδρομίου Δήμου Σουλίου».

Η συγκεκριμένη πράξη έχει επιλεγεί προς ένταξη στον άξονα Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» και ήδη με έγγραφό του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Δήμο Σουλίου, ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ζητά την υπογραφή του Σχεδίου Απόφασης ένταξης, του Τεχνικού Δελτίου Εγκεκριμένης Πράξης και το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης Πράξης.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!