Χωρίς ουσιαστικές εξηγήσεις απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ στο Δήμο Σουλίου για τις διακοπές ρευματος

"Εξωγενείς οι αιτίες..."

Χωρίς ουσιαστικές και επαρκείς εξηγήσεις απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ στο Δήμο Σουλίου ο οποίος με έγγραφό του είχε μεταφέρει την οργή και την αγανάκτηση για τις συνεχείς διακοπές ρεύματος.

Ο Δήμος Σουλίου δεν είναι ο μοναδικός που ταλαιπωρείται στην Ήπειρο αφού συχνά- πυκνά πολλά ορεινά χωριά κυρίως, μένουν χωρίς ρεύμα, λόγω βλαβών στο δίκτυο.

Ο ΔΕΔΔΗΕ από την πλευρά του αναφέρει ότι κάνει το καλύτερο που μπορεί όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί η διακοπή ακόμη και στις πιο τέλεια μελετημένες, κατασκευασμένες και συντηρούμενες εγκαταστάσεις.

«Δεν υπάρχει κανείς διαχειριστής ηλεκτρικής ενέργειας παγκόσμια που να μπορεί να εγγυηθεί αδιάλειπτη τροφοδότηση ή αποτροπή διακοπής ηλεκτροδότησης σε οποιαδήποτε παροχή. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωμένος να παρέχει το ηλεκτρικό ρεύμα κατά το δυνατό σταθερά και αδιάλειπτα πλην όμως δεν εγγυάται την παροχή σε περιπτώσεις ανωμαλιών ή διακοπών και δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών για τυχόν ζημιές τους από τέτοιες ανωμαλίες ή διακοπές» αναφέρει στην απάντηση.

Σημειώνει ότι η αρμόδια μονάδα στην περιοχή προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το μέτρο του δυνατού τα προβλήματα που προκαλούνται από τυχαίες βλάβες. Υποστηρίζει ότι από τα στοιχεία που διαθέτει η κύρια αιτία για τις βλάβες έγκειται σε εξωγενείς παράγοντες και οφείλονται σε θέματα συντήρησης, κατασκευής ή υλικών του δικτύου.

Η απάντηση:

In this article

Join the Conversation