Επαναληπτική δημοπρασία για εκμίσθωση 3 δημοτικών εκτάσεων στην ΔΕ Αχέροντα

Η απόφαση