Ο Δήμος Σουλίου για την Αποχέτευση της Παραμυθιάς

Ο Δήμος Σουλίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος του έργου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων...

Ο Δήμος Σουλίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέβαλε πρόταση για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος του έργου «Αποχέτευση εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας ακαθάρτων του Δ.Δ. Παραμυθιάς και Καρυωτίου του Δήμου Σουλίου» με δαπάνη 9.823.200 ευρώ.

Την 11η Νοεμβρίου 2011 υπεγράφη από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Θωμά Πιτούλη η σύμβαση αποδοχής εντάξεως του έργου του Δήμου.

In this article

Join the Conversation