Συμβουλευτική Γυναικών απο το Κέντρο Κοινότητας του Δημου Σουλίου. 1η συνάντηση στην Χόικα

Την Δευτέρα στις 18:30