969.000€ στους Δήμους της Θεσπρωτίας απο τους ΚΑΠ.

Η κατανομή

Με απόφαση του Αν Υπουργού Εσωτερικών κ. Λιβάνιου κατανέμεται στους Δήμους της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 144.600.000,00€, το οποίο αποδίδεται ως τέταρτη (Δ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2024, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.

Στην Θεσπρωτία αντιστοιχούν συνολικά 969.202€

Η κατανομή:

  • Δήμος Ηγουμενίτσας 489.338€
  • Δήμος Σουλίου 236.772€
  • Δήμος Φιλιατών 243.092€

In this article