Αντώνης Μπέζας | “Το κέντρο βάρους της Ηπείρου να μετατοπιστεί από την ενδοχώρα στα παράλια”

Δελτίο τύπου

Πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα την Πέμπτη 4 Απριλίου η εναρκτήρια συνάντηση της ομάδας μελέτης (Ροικός Σύμβουλοι Μηχανικοί, Γραφείο Δοξιάδη και ENVECO AE) με τοπικούς φορείς για την εκπόνηση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) του Παραλιακού Μετώπου Ηπείρου, που περιλαμβάνει τους Δήμους Ηγουμενίτσας και Πάργας και τις παραλιακές Δημοτικές Ενότητες των Δήμων Πρέβεζας, Φιλιατών, Νικολάου Σκουφά και Άρτας. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο τεχνικός σύμβουλος της ομάδας μελέτης, πρώην υπουργός Σταύρος Καλογιάννης.

Στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαζί για την Ηγουμενίτσα» Αντώνης Μπέζας, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Είναι πολύ σημαντικό πως υπάρχουν πλέον νέα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού με ενισχυμένες δυνατότητες παρέμβασης όπως τα Ειδικά και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Το γεγονός ότι εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Παραλιακό Μέτωπο της Ηπείρου επιβεβαιώνει αυτό που χρόνια τώρα υποστηρίζω ότι αν δηλαδή θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος, οικονομική μεγέθυνση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, το κέντρο βάρους της Ηπείρου πρέπει να μετατοπιστεί από την ενδοχώρα στα παράλια. Η μείωση του πληθυσμού της Ηπείρου κατά 5% στην τελευταία απογραφή αποδεικνύει πως το προηγούμενο αναπτυξιακό μοντέλο έχει αποτύχει και πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην παραλιακή ζώνη. Εύχομαι η συγκεκριμένη μελέτη να σηματοδοτήσει αυτή τη νέα προσέγγιση.

Το παράκτιο μέτωπο αποτελείται από τον παράκτιο Ιόνιο Χώρο και τον παράκτιο Χώρο του Αμβρακικού. Ολόκληρος ο παράκτιος Ιόνιος Χώρος διατρέχεται από τον οδικό άξονα Πρέβεζα- Ηγουμενίτσα- παράκαμψη Ηγουμενίτσας- Σαγιάδα- Τελωνείο Μαυροματίου που συνδέει τα ελληνοαλβανικά σύνορα με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και το αεροδρόμιο του Ακτίου. Η αναβάθμιση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αυτού του παραλιακού άξονα, ο χαρακτηρισμός του ως διεθνούς σημασίας και η σύνδεσή του με την Ιόνια και την Εγνατία Οδό (σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια Οδό), πρέπει κατά την άποψή μου, να αναδειχθεί ως βασική προτεραιότητα από τη συγκεκριμένη μελέτη. Επιπλέον, ως αναγκαία έργα θα πρέπει να προκύψουν οι τέσσερις κάθετοι μικρότεροι οδικοί άξονες, δηλαδή η αναβάθμιση της σύνδεσης του παράκτιου Ιόνια άξονα με το Φιλιάτι και η αναβάθμιση των συνδέσεών του με τις τουριστικές περιοχές των Συβότων, της Πέρδικας και της Πάργας.

Το ΕΠΣ θα πρέπει να τεκμηριώσει για ακόμη μια φορά (γιατί έχουν υπάρξει ανάλογες μελέτες στο παρελθόν) την αναγκαιότητα της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και συγκεκριμένα με την Καλαμπάκα και το λιμάνι του Βόλου και βέβαια να διατηρήσει την πρόβλεψη του ΓΠΣ της Ηγουμενίτσας για τη δημιουργία του σιδηροδρομικού σταθμού.

Στη Θεσπρωτία υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές Natura όπως τα στενά, οι εκβολές και το Δέλτα του Καλαμά, το έλος Καλοδικίου, οι εκβολές του Αχέροντα, το Δρέπανο- Μακρυγιάλι και η νήσος Πρασούδι. Αυτή την περίοδο εκπονείται ταυτόχρονα η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (με τα αντίστοιχα Σχέδια Διαχείρισης) των προστατευόμενων περιοχών της Θεσπρωτίας και των Ιωαννίνων. Οι δύο αυτές μελέτες, η δική σας δηλαδή και η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που βρίσκεται πριν το στάδιο της τελικής διαβούλευσης, θα πρέπει να «συντονιστούν» μεταξύ τους ώστε η μία να λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις της άλλης και να μην οδηγηθούμε σε «ακραίες» καταστάσεις περιβαλλοντικής προστασίας. Στο Δρέπανο για παράδειγμα και το Μακρυγιάλι υπάρχουν, κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, έντονα προβλήματα διάβρωσης και χρειάζεται να προστατευτεί τόσο η ακτή όσο και τα οικοσυστήματα. Θέλουμε όμως να υπάρχουν και τουριστικές δραστηριότητες αναψυχής ήπιας μορφής. Κατά μήκος του οδικού άξονα Ηγουμενίτσα- Μαυρομάτι θέλουμε να μπορούν να αναπτυχθούν το εμπόριο και η μεταποίηση.

Η νέα μαρίνα που έχει σχεδιασθεί και αδειοδοτηθεί στον κόλπο της Ηγουμενίτσας και τα τουριστικά καταφύγια Σαγιάδας, Συβότων και Πλαταριάς έχουν δοθεί για εκμετάλλευση στην ΟΛΗΓ ΑΕ. Ενώ ο εκσυγχρονισμός των καταφυγίων Σαγιάδας, Πλαταριάς και Συβότων είναι υποχρεωτικός με βάση τη σύμβαση παραχώρησης, η κατασκευή της μαρίνας της Ηγουμενίτσας είναι στην προαίρεση του παραχωρησιούχου του Λιμένος. Θεωρώ ότι από την μελέτη θα πρέπει να προκύψει η αναγκαιότητα δημιουργίας οργανωμένης μαρίνας στην Ηγουμενίτσα που θα είναι και η μοναδική αντίστοιχη στο βόρειο παράκτιο μέτωπο.

Στις περιοχές της Πέρδικας, των Συβότων και της Πλαταριάς πρέπει να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες για τουριστική και οικιστική ανάπτυξη. Η αβεβαιότητα σε σχέση με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εκτός σχεδίου δόμηση και το χαρακτηρισμό των οδών που θα δίνουν τη δυνατότητα οικοδομησιμότητας, δημιουργεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό. Η μελέτη σας θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τη νομοθετική ρύθμιση που θα προκύψει το επόμενο διάστημα για την εκτός σχεδίου δόμηση και αν αυτή δεν αντιμετωπίσει τις αυξημένες, όπως ανέφερα, ανάγκες της περιοχής να προτείνει νέες επεκτάσεις».

In this article

Join the Conversation