Atlas Robotics | Το νέο ρομποτικό project στην Θεσπρωτία με επένδυση 91 εκατ. ευρώ

Αίτημα για υπαγωγή στις στρατηγικές επενδύσεις

Μια μεγάλη… ρομποτική επένδυση, ύψους 90,8 εκατ. ευρώ, προωθείται από τον φορέα «Atlas Robotics» στο Καρτέρι Θεσπρωτίας, ενώ εκκίνησε και η διαβούλευση του επενδυτικού σχεδίου για την υπαγωγή του στον Ν.4864/2021.

Σύμφωνα με την επιτελική σύνοψη (βασικά στοιχεία επένδυσης), το προτεινόμενο σχέδιο αφορά την έρευνα και ανάπτυξη και την κατασκευή στην Ελλάδα ιδιαίτερα καινοτόμων ρομποτικών συστημάτων για την χρήση τους στις δοκιμές, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις (Testing, Inspection and Certification-TIC) προϊόντων πολλών βιομηχανικών κατασκευαστικών κλάδων αλλά και την ρομποτική διαγνωστική και επεμβατική ιατρική. Αναλυτικότερα, η επένδυση θα αφορά στην ρομποτική και ειδικότερα την κατασκευή ειδικών πρωτοποριακών καινοτόμων ρομπότ με χρήση στις επιθεωρήσεις, δοκιμές και πιστοποιήσεις σε κλάδους όπως η υγεία (χειρουργικός και διαγνωστικός τομέας), τα τρόφιμα, η αμυντική βιομηχανία, η αεροπορική βιομηχανία, η αυτοκινητοβιομηχανία, η διαγνωστική κτηνιατρική, η γενική βιομηχανία, κ.α.

Η εταιρεία θα παράγει ρομπότ, λογισμικό και συστήματα ελέγχου τα οποία θα έχει στην κυριότητα της μετά την παραγωγή και θα τα τοποθετεί στις εγκαταστάσεις των πελατών για τις δοκιμές, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις και θα αμείβεται με βάση τις σαρώσεις που θα κάνουν τα ρομπότ για τους ελέγχους και τις δοκιμές. Ορισμένα από τα ρομπότ που θα παραχθούν θα παραμείνουν στο εργοστάσιο και οι έλεγχοι για τους πελάτες θα γίνονται απομακρυσμένα από εργαστήρια δοκιμών που θα δημιουργηθούν στην Ηγουμενίτσα.

Τα κίνητρα

Ήδη, κατατέθηκε στην εταιρεία ENTERPRISE GREECE σχετικός επενδυτικός φάκελος της εταιρείας «ATLAS ROBOTICS Α.Ε.». Με την υπ’ αριθ. 12300/24-02-2023 αίτηση, ο φορέας επένδυσης αιτείται ένταξη του έργου στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας», καθώς και τη λήψη των κινήτρων της φορολογικής απαλλαγής (άρθρο 8 παρ. 2α του ν.4864/2021) και των κινήτρων ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων (παρ. 1β, άρθρο 10 του ν.4864/2021 και παρ. 3α, άρθρο 10 του ν.4864/2021). Το συνολικό ύψος της προτεινόμενης επένδυσης προϋπολογίζεται σε 90,8 εκατ. και θα δημιουργήσει τουλάχιστον 443 νέες θέσεις εργασίας (ΕΜΕ). Το σχέδιο αυτό τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 18 Απριλίου 2024.

Πού θα βρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις

Σύμφωνα με το επιτελικό συνοπτικό πλάνο, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της ATLAS ROBOTICS ΑΕ θα βρίσκονται σε εγκαταστάσεις στο Καρτέρι Μαργαριτίου στον δήμο Ηγουμενίτσας. Το σημείο που έχει επιλεχθεί είναι ιδιαίτερα στρατηγικό δεδομένου ότι βρίσκεται πλησίον του Λιμανιού της Ηγουμενίτσας και των αυτοκινητοδρόμων της Εγνατίας Οδού, της Ιόνιας Οδού, των αεροδρομίων των Ιωαννίνων και του Άκτιου και του πανεπιστήμιου των Ιωαννίνων. Ειδικότερα, η καλή οδική σύνδεση με τον τόπο εγκατάστασης να βρίσκεται σε κόμβους πλησίον των δύο αυτοκινητόδρομων είναι κρίσιμη και στρατηγική για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης της επένδυσης καθώς τόσο η μεταφορά υλών όσο και στελεχών και συνεργατών από τα αεροδρόμια και τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι σύντομη, ασφαλής και άνετη.

Ο αντίκτυπος τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο της επένδυσης θα είναι σημαντικός, τόσο για την οικονομία και την τοπική κοινωνία, όσο και για την ανταγωνιστικότητα και την ενίσχυση της χώρας συνολικά. Αρχικά, στις επιδράσεις σε επίπεδο κλάδου φαίνεται ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία και στην τεχνολογία όπως η επένδυση της ATLAS ROBOTICS σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τονώνουν την εγχώρια οικονομία, ενισχύουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, την ψηφιακή προσαρμοστικότητα, και την παραγωγικότητα στις χώρες υποδοχής, και βελτιώνουν τις δυνατότητες συμμετοχής σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές για την διείσδυση της ATLAS ROBOTICS στην εγχώρια και διεθνή αγορά καθώς τα μεγέθη των παγκοσμίων αγορών υψηλής τεχνολογίας μεγεθύνονται με αύξοντα ρυθμό. Ταυτόχρονα, η αύξηση των επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων παραγωγής με αυτοματοποιημένο Additive Manufacturing στις κυρίαρχες αλλά και στις αναδυόμενες αγορές συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς. Η ATLAS ROBOTICS με βάση την πρόβλεψη πωλήσεων του επιχειρηματικού της σχέδιο θα εξάγει το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων της και υπηρεσιών στη διεθνή αγορά αυξάνοντας ολοένα και περισσότερο την αξία των εξαγωγών της ανά τα έτος. Ενώ συνολικά πάνω από το 90% του κύκλου εργασιών της σε προϊόντα και υπηρεσίες θα αφορούν σε εξαγωγές και μάλιστα στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας, καθιστώντας την μία Ελληνική εξαγωγική εταιρεία από τις μεγαλύτερές διεθνώς στον τομέα της.

In this article