Στον Αγ. Ιωάννη Προδρόμου Γλυκής την Κυριακή, ο Παραμυθίας κ. Σεραπίωνας.

Στις 7:30 το πρωί