Στον Ε΄ Κα­τα­νυ­κτι­κό Εσπερινό στον Ι.Ν. Α­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Φι­λια­τών, ο Παραμυθίας κ. Σεραπίωνας.

Την Κυριακή στις 7 το απογευμα

Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Πα­ρα­μυ­θί­ας ἐ­νη­με­ρώ­νει τό χρι­στε­πώ­νυ­μο πλή­ρω­μα ὅ­τι:

Τήν Κυ­ρια­κή Ε΄ τῶν Νη­στει­ῶν 21/4 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Φι­λια­τῶν θά τελεσθεί ὁ Ε΄ Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λια­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ωνος, μέ ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως τίς 7 μ.μ.

Ὁμιλητής τοῦ Κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ θά εἶναι ὁ Πανοσολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Μεθόδιος Ντελῆς, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γηρομερίου καί κληρικός τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μέ θέμα: «Μετάνοια – Δρόμος πρός τήν Σωτηρία».

In this article