Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην Περιφερειακή Επιτροπή

Συνεδριάζει την Δευτέρα

Συνεδριάζει την Πέμπτη  η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία:

  1. Έγκριση του 1 ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού λόγω αναθεώρησης) του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες εργασίες για τη λειτουργία του αποχετευτικού έργου και της εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων στο Δ.Δ. Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου», αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.».
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων στην εθνική οδό Νεοχώρι – Παραμυθιά – Γλυκή έτους 2024 (παροχή υπηρεσιών)».
  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια λογισμικού γενικής σχεδίασης ProgeCAD 2024 (άδεια διπλής εγκατάστασης) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
  4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024 (εκδηλώσεις Εορτών Σουλίου & ΧΕΠ).

In this article