Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο | Δείτε τα 10 θέματα

Tην Τρίτη στις 18:00

Συνεδριάζει την Τρίτη στις 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σουλίου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»(Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων)
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2024
  3. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024
  4. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών
  5. Απευθείας εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία Αυτόματου Ταμειολογιστικού Μηχανήματος (Α.Τ.Μ)
  6. Εγγραφή νηπίου στον παιδικό σταθμό Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου
  7. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για δικαιούχους του Δήμου Σουλίου (άρθρο 35 παρ. 3 Ν.3274/2004)
  8. Συγκρότηση Επιτροπής κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων Δήμου Σουλίου
  9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία : <ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ >    για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων  του πρώην Δήμου Αχέροντα ( Δ.Κ. Γαρδίκιου )
  10. Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Σουλίου με το «ΊΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του

In this article

Join the Conversation