Ημέρα συνεδριάσεων σήμερα με Δημοτική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο και Λογοδοσία

Τα θέματα

 Τρείς συνεδριάσεις πραγματοποιεί σήμερα η Δημοτική Αρχή, με Δημοτική Επιτροπή, Δημοτικό Συμβούλιο και Λογοδοσία.

Στις 9 το πρωί ξεκίνησε η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2024
 2. Σύνταξη Έκθεσης Α ́ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2024
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου ταμειακής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Φεβρουαρίου 2024
 4. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»
 6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων και της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης»
 7. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας

Στις 18;00, ακολουθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σουλίου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»(Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων)
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2024
 3. Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024
 4. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών
 5. Απευθείας εκμίσθωση χώρου για την λειτουργία Αυτόματου Ταμειολογιστικού Μηχανήματος (Α.Τ.Μ)
 6. Εγγραφή νηπίου στον παιδικό σταθμό Παραμυθιάς του Δήμου Σουλίου
 7. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας για δικαιούχους του Δήμου Σουλίου (άρθρο 35 παρ. 3 Ν.3274/2004)
 8. Συγκρότηση Επιτροπής κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων Δήμου Σουλίου
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία : <ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ > για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Αχέροντα ( Δ.Κ. Γαρδίκιου )
 10. Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας του Δήμου Σουλίου με το «ΊΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του 

Τέλος, στις 19:30 ακολουθεί η 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, με 5 ερωτήσεις δημοτικών συμβουλών, για:

 1. Kοιμητήριο Παραμυθιάς
 2. ΤΟΕΒ Παραμυθιάς
 3. Αγρ. 21 Γλυκής
 4. Γήπεδο 49 Προκρίτων
 5. Σχέδιο πόλης Γαρδίκίου

In this article

Join the Conversation