8 προσλήψεις ορισμένου χρόνου για τις δράσεις πυροπροστασίας στο δήμο Σουλίου

Μέχρι 29 Απριλίου οι αιτήσεις

Την πρόσληψη με επιλογή 8 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (5 μηνών) για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Σουλίου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ανακοίνωσε ο δήμο Σουλίου:

  • 4 θέσεις YE Δασεργατών – ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας
  • 1 θέσεις YE Εργατών-Εργατριών Ύδρευσης
  • 2 θέσεις  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
  • 1 θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλλουν συνημμένα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου, και συγκεκριμένα από 25 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη μέχρι και 29 Απριλίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς, οδός Κ. Καραμανλή 179, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (1ος όροφος). Πληροφορίες: τηλ.: 2666360132 Μαραζόπουλος Αθανάσιος, Παπαευαγγέλου Ευάγγελος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να κατεβάσουν την υπευθυνη δήλωση απο εδω και το έντυπο της αίτησης από εδώ

In this article

Join the Conversation