Διαγωνισμός για την εκμίσθωση των κυλικείων του Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς και του Γυμνασίου Γαρδικίου

Για 9 χρόνια

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς, για εννέα (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς , στις 30.05.2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00-10:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Παραμυθιάς , από όπου μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη ή στο τηλέφωνο 26660 22240 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 08:30-13:00 , στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου καθώς επίσης στο διαδικτυακό σύστημα Διαύγεια

Κατεβάστε :
την προκήρυξη από εδώ
την αίτηση από εδώ
τα δικαιολογητικά από εδώ

 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου Γαρδικίου για εννέα (9) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Γαρδικίου, στις 31.05.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00-10:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Γαρδικίου, από όπου μπορούν να παραλαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη ή στο τηλέφωνο 2666041243 κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 08:30-13:00 , στην ιστοσελίδα του Δήμου Σουλίου καθώς επίσης στο διαδικτυακό σύστημα Διαύγεια

Κατεβάστε :
την προκήρυξη από εδώ
την αίτηση από εδώ
τα δικαιολογητικά από εδώ

In this article

Join the Conversation