Η νέα επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων του Δήμου Σουλίου

Η απόφαση

Με αποφαση του Δημάρχου Σουλίου, συγκροτείται η νέα πενταμελής επιτροπής παρακολούθησης και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Σουλίου αποτελούμενη από τους:

  • Ως Πρόεδρο της Επιτροπής, τον κ. Αναστασίου Αναστάσιο, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, υπεύθυνο για την εποπτεία και το συντονισμό των φιλοζωικών δράσεων καθώς και την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων που αφορούν τα αδέσποτα του Δήμου Σουλίου (όπως ορίστηκε με την υπ. αρ. 123/2024 απ. Δημάρχου ΑΔΑ: 9Ν0ΙΩ1Α-Χ54).
  • Ως μέλος της Επιτροπής τον κ. Ντόκο Σπυρίδωνα, πιστοποιημένο εκπαιδευτή σκύλων.
  • Ως μέλος της Επιτροπής τον κ. Χόβολο Θεόδωρο, ιδιώτη Κτηνίατρο και μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δραστηριοποιείται στο Δήμο Σουλίου.
  • Ως μέλος της Επιτροπής την κ. Μπρέστα Σπυριδούλα, Πρόεδρο-εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου «Φιλοζωική Δράση Εθελοντών Ν. Θεσπρωτίας».
  • Ως μέλος της Επιτροπής την κα. Γκόγκου Ελένη, εκπρόσωπο του Φιλοζωικού Σωματείου «Άργος Κιβωτός Ν. Θεσπρωτίας».

In this article

Join the Conversation