Εμπορικός Σύλλογος Παραμυθιάς: O Δήμος να κάλυψει τους δημότες που αδυνατούν να πληρώσουν το Ειδικό Τέλος

κ. Πρόεδρε Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ο Εμπορικός Σύλλογος σας παρακαλεί να θέσετε, άμεσα, ως θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο το παρακάτω αίτημά μας: «O Δήμος να συμβάλει καθοριστικά και...

Σας γνωρίζουμε ότι ήδη πολλοί δήμοι στην Επικράτεια έχουν δραστηριοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, αφού οι δημοτικές αρχές πρέπει να έχουν σαν στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες του Δήμου είναι η προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων. Ο Δήμος μπορεί και πρέπει να σταθεί στο πλευρό τους, αρωγός και συμπαραστάτης σε συνεργασία με τον δικηγορικό σύλλογο και να αναλάβει με τη νομική υπηρεσία του, τη νομική υποστήριξη των δημοτών που δεν μπορούν να πληρώσουν το ειδικό τέλος.

 

Εκτός αυτού, να σας ενημερώσουμε ότι πολλοί φορείς έχουν καταθέσει αίτηση ακύρωσης του ειδικού τέλους, ως παράνομου και αντισυνταγματικού, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση που θα εκδικαστεί πολύ σύντομα.

Η επιβολή του ειδικού τέλους:
• δεν βρίσκεται σε συνάρτηση με το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου ιδιοκτήτη παραβιάζοντας το άρθρο 4 (παράγραφος 5) του Συντάγματος.
• αποτελεί, επί της ουσίας, δεύτερη φορολόγηση ακίνητης περιουσίας, κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγματος.
• οδηγεί σε έσχατη εξαθλίωση – μέσω της διακοπής της ηλεκτροδότησης – και θέτει σε κίνδυνο την υγεία και την επιβίωση των πολιτών και αντίκειται στην αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου.
• παραβιάζει τους όρους της σύμβασης ιδιωτικού δικαίου που υπέγραψε η ανώνυμη εταιρεία – ΔΕΗ – με τον κάθε καταναλωτή.
• αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 και 26 παρ. 2 του Συντάγματος, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται η άσκηση δημόσιας εξουσίας σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι η είσπραξη φόρων και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων.
• δεν σχετίζεται με την είσπραξη ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ.

Για όλα τα παραπάνω αναμένουμε την άμεση και θετική ανταπόκρισής σας στο αίτημά μας.

 

________________________________

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ

Μέσω των ΑΤΜ των Τραπεζών έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε μόνο τη νόμιμη οφειλή μας προς τη ΔΕΗ και όχι το ειδικό τελος ακινήτων.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Ως νόμιμη οφειλή ορίζεται, αυτό που πληρώνατε μέχρι σήμερα στη ΔΕΗ.
Ειδικότερα, το «Α» = αυτό που οφείλετε στη ΔΕΗ, για το ρεύμα που
καταναλώσατε + το «Β» = χρεώσεις προς τρίτους (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ, ΕΤ).

2. Πηγαίνετε σε ΑΤΜ «μεγάλης» τράπεζας (μεγάλη = που θα είναι συμβεβλημένη με τις ΔΕΚΟ), με το λογαριασμό της ΔΕΗ ή με τον 12 ψήφιο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής, ο οποίος αναφέρεται στο λογαριασμό του ρεύματος (στη σελίδα 2/2). Εννοείται, ότι στην τράπεζα που θα επιλέξετε, διατηρείτε τραπεζικό λογαριασμό «συνδεδεμένο» με την κάρτα σας.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του μηχανήματος, δηλαδή: συνδέεστε με το ΑΤΜ, επιλέγετε «άλλες συναλλαγές», «πληρωμές ΔΕΚΟ», «ΔΕΗ», πληκτρολογείτε τον «κωδικό ηλεκτρονικής συναλλαγής» κι’ εκεί, που θα σας ζητηθεί, να ορίσετε το ποσόν πληρωμής, πληκτρολογείτε μόνον το άθροισμα «Α + Β» του λογαριασμού. Παίρνετε την απόδειξή σας κι’ έτσι, έχετε τακτοποιήσει την οικονομική σας υποχρέωση προς τη ΔΕΗ, η οποία, δεν δικαιούται, σε καμία
περίπτωση να κόψει το ρεύμα. Το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ, «βλέπει», ότι εξοφλήσατε τη νόμιμη, προς τη ΔΕΗ, οφειλή σας.

 4. Παίρνετε την απόδειξη και μαζί με το λογαριασμό και την ταυτότητά σας πηγαίνετε στο Δημαρχείο, όπου υπογράφετε εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο ή άλλο εντεταλμένο από εκείνον πρόσωπο να ενεργήσει για λογαριασμό σας κάθε απαραίτητη ενέργεια για να γνωστοποιηθεί στη ΔΕΗ η πληρωμή από μέρους σας των πραγματικών οφειλών σας προς αυτήν.
Ειδοποιείτε το Δήμο για κάθε απόπειρα διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω μη πληρωμής του ειδικού τέλους ακινήτων.

Σημειώσεις:

Θα πρέπει να εξοφλήσετε το λογαριασμό μόνο μέσω ΑΤΜ και όχι «εισπρακτικής μηχανής» π.χ. στα ΕΛΤΑ.  Το εν λόγω μηχάνημα «σκανάρει-διαβάζει» το λογαριασμό και δεν επιτρέπει «μερική» εξόφληση του λογαριασμού, δηλαδή, ή θα πληρωθεί το σύνολο του λογαριασμού (άρα και το χαράτσι) ή τίποτα.

Εάν εξοφλείτε τη ΔΕΗ με πάγια εντολή χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού σας, θα πρέπει να την ανακαλέσετε τουλάχιστον προσωρινά.

Σε περίπτωση που έχετε κατοικία, την οποία εκμισθώνετε σε τρίτο, ανεξάρτητα από το εάν η παροχή του ρεύματος είναι στο δικό σας όνομα ή σε αυτό του μισθωτή (ενοικιαστή), πρέπει να κάνετε το εξής:

α) επισημαίνετε εγκαίρως στον ενοικιαστή σας, να μην πληρώσει κανένα λογαριασμό της ΔΕΗ, που θα περιέχει το χαράτσι,

β) του ζητάτε να σας δώσει τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής καθώς και το ποσόν που αφορά τις χρεώσεις «Α» και «Β» του λογαριασμού. Εξοφλείτε κανονικά το λογαριασμό, όπως αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. 2 & 3) και ζητάτε από τον ενοικιαστή σας, να σας καταβάλει με το επόμενο μίσθωμα και το ποσόν που καταβάλατε εσείς, για δικό του λογαριασμό, στη ΔΕΗ.

In this article

Join the Conversation