Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σουλίου και Ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης»

Στόχος είναι η συνδιαμόρφωση, προώθηση και παρουσίαση κοινών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Τους όρους και την συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας με το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στόχος είναι η συνδιαμόρφωση, προώθηση και παρουσίαση κοινών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως ενδεικτικά η διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, εργαστηρίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, έντυπων και ψηφιακών εκδόσεων, προγραμμάτων διάδοσης και ανάπτυξης της καλλιτεχνικής παιδείας. 

Ειδικότερα η σύναψη του μνημονίου συνεργασίας θα αφορά την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ενός ευρύτερου πολιτιστικού δικτύου σε συνεργασία και με άλλους φορείς, την δημιουργία κοινής επικοινωνιακής βάσης για την προβολή των προγραμμάτων αυτών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, και τέλος την ανάληψη πρωτοβουλιών για ένταξη πολιτικών ή/και εκπαιδευτικών Έργων σε Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά Προγράμματα χρηματοδότησης

In this article